Hur sanerar jag mig själv och mitt hem efter att asbesten har tagits bort?

Om du har upptäckt förekomsten av asbest i ditt hem och funderar på att ta bort det är du
förmodligen orolig för asbestförorening. Den enkla sanningen är att det bästa sättet att
undvika sådana föroreningar är genom att anställa en utbildad, licensierad expert på
asbestreningsutrustning för att ta bort det åt dig.
Att ta bort asbest på egen hand är en dålig idé av flera skäl – inte minst på grund av ansvaret. När du utför asbestsanering själv måste du ta fullt ansvar för all exponering samt skador som tillkommer som följd av det. Du kan bli stämd på skadestånd lika lätt som ett stort företag och det är mycket mer sannolikt att du kommer finnas skyldig i rätten. Sjukvårdskostnaderna är astronomiska för dem med asbestrelaterade sjukdomar.
I jämförelse med sådana kostnader är professionella asbestreningstjänster otroligt billiga.
Dessutom kan vissa husägarförsäkringar täcka kostnaderna för asbestrening i sin helhet, eller
delvis. Det är värt att ringa ditt försäkringsbolag och ta reda på om detta kan vara sant i ditt
fall.
När du är fast besluten om att göra asbestsaneringen själv bör du vara redo med åtgärderna
för  asbestsanering. Det första är att få skyddskläder och annan utrustning. Det mest
värdefulla skyddet är en respirator med dubbla patroner som täcker halva ansiktet och som
har ett HEPA-filter samt glasögon så att det förhindrar imma och smuts. Dessutom behöver
du också engångsoveraller, gummihandskar och stövlar. När du är utrustad med dessa
saneringsverktyg kan du prova att ta bort asbesten.
Nu kanske du känner att du vill få tag på mer information och lära dig mer om
asbestsanering. Ett mycket bra tips för dig – om du är intresserad – är att du går in på
www.asbestsanering.me och läser vidare där.

Saneringsmetoder för radon.

Tekniker för sanering av radon som kan användas i alla typer av hem inkluderar tätning,
trycksättning, värmeåterviningsventilation och naturlig ventilation. Samtliga av dess
processer är bra saneringsprocesser. Tätning av sprickor och andra öppningar i grunden
utgör en grundläggande del av de flesta metoder för minskning av radon i bostäder. Tätning
av sprickor begränsar flödet av radon i ditt hem, vilket gör andra radonsaneringstekniker
mer effektiva och kostnadseffektiva. Det minskar också förlusten av renad luft. Det är svårt
att identifiera och permanent försegla de platser där radonen tar sig in. Avloppsrensning
genom sedimentering hjälper också, liksom trycksättning av rum eller hela bostäder. Vid
trycksättning använder man sig en av fläkt för att blåsa i luft i t ex en källare. Dessa för att
försöka skapa tryck på bostadens lägsta nivå och därmed förhindra att radon tränger längre
in i bostaden. Effektiviteten av denna teknik är begränsad av bostadens konstruktion och
områdets klimat. För att upprätthålla ett tillräckligt tryck måste dörrar och fönster på den
lägsta nivån inte hållas öppna utan användas begränsat. Detta tillvägagångssätt leder i
allmänhet till att mer utomhusluft förs in i hemmet, vilket dock kan orsaka en ökad fuktighet
i bostaden och ett läckage av energi. Följaktligen bör denna teknik endast övervägas efter att
de andra, mer vanliga saneringsmetoderna inte har visat sig vara tillräckligt effektiva. Men
du bör vara redo för någon typ av sanering om testresultaten visar att din bostad har
drabbats av radonförorening.
Helst  bör du dock anlita ett kompetent företag för att göra själva saneringen. Det är inget man kan göra som privatperson.
Blev du intresserad av radonsanering? Då vill du säkert veta var du kan få mer bra information om det. För att lära dig mer om detta – nu när du kanske blivit intresserad – kan du gå in på www.radonsanering.nu.

Saker att tänka på vid badrumsrenovering

Att renovera ett badrum är ett större projekt än man kan tro, även om det är ett litet badrum. Det är ofta förenat med stora kostnader och är en av den sortens renoveringar som du rekommenderas att inte göra själv, så det handlar om både elinstallation och vatteninstallation. Och går något fel i dessa fall kan följderna bli katastrofala.
Det är många beslut som måste ta, från allt från kvalité och stil till pris och enhetlighet. Vill du ha ett speciellt tema i badrummet? Vilket budget har du? Hur grundlig vill du göra din badrumsrenovering.
Du kan ju göra allt från rent hus – slita ut precis allt så det bara är ett enda stort betonghål – till att bara byta ut lite handdukar och gardiner.
Där i mellan finns sedan alla nivåer. Du kan byta ut vissa detaljer som ger ett fräschare och nyare utseende – eller bara rengöra vissa saker riktigt grundligt. Kanske slänga på lite färg på vissa ställen och lite utsmyckande detaljer.
Din budget, din fantasi och din tid får sätta gränsen.
Vill du göra rent hus och byta allt, kan du komma att behöva professionell hjälp. Och oavsett hur stor budget du har vill du ju ha så mycket för pengarna som möjligt. Därför är det guld värt att få prisvärda hantverkare. En prisvärd hantverkare är en som både har en rimlig timlön och samtidigt vet hur du ska få det du vill ha till ett rimligt pris. Någon som har kontakt och kan ge dig bra produkter utan att det blir för dyrt.
Men att hitta sådana hantverkare borde vara svårare än att hitta ärlig politiker på rosenbad.
Men det finns sätt. Om du tar och besöker http://www.badrumsrenovering.org så kan du både få kontakt med bra hantverkare och svar på dina frågor.