Grace wellness produkter

Extra kilon är inte bara besvärande och jobbiga att släpa runt på. De innebär även högre risk att drabbas av ett flertal allvarliga hälsoproblem, såsom till exempel typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa typer av cancer. Forskning vid Karolinska Institutet har belagt starka samband mellan övervikt och livmoderscancer. Andra studier kopplar gallsten, ledbesvär och barnlöshet till övervikt. En omfattande studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har dessutom visat på sambanden mellan övervikt och ett flertal former av psykisk ohälsa.

Övervikt är ett komplext problem som samhället måste ta på största allvar. Sedan starten 2008 har vi på Grace Wellness verkat för att öka medvetenheten om övervikt samt även för att hitta sätt att hjälpa människor till bättre viktkontroll och bättre hälsa. Bland annat har vi arbetat med medicinsk expertis för att ta fram kosttillskott som genom att öka ämnesomsättningen, stärka immunförsvarets funktioner samt reducera hungerkänslor hjälper dig att hitta en bättre balans mellan energiintag och energiförbrukning. Kosttillskott är ett komplement och bör kombineras med förbättrad diet och mer fysisk aktivitet.

För många räcker tiden helt enkelt inte till. Därför slarvar många med både diet och motion. Om du känner dig trött och hängig på grund av du inte får i dig alla nödvändiga näringsämnen, testa då Bredspektrum Antioxidant. En av dem som redan gjort det är Susanne Lanefelt, hälsorådgivare och före detta programledare för det banbrytande träningsprogrammet Gymping. Susanne äter Bredspektrum Antioxidant varje dag, eftersom det, som hon säger, gör henne ”stark och pigg inför dagens utmaningar”. På vår hemsida www.grace-wellness.se kan du läsa mer om oss och våra kosttillskott. Besök oss idag på blogg.gracewellness.se eller gracewellness.eu !

No related posts.