Hur du förhindrar att möglet återvänder efter sanering

Även efter att du har använt en form av dödande lösning på alla ytor så kommer det fortfarande att finnas en viss mängd mögelsporer kvar på dem. Dessa mögelsporer kan växa till mögel senare om fukt samlas i rummet, så det gäller att bli av med dem för att förhindra att möglet kommer tillbaka.  Icke-porösa material (t.ex. glas, metall och hårdplast) kan användas igen efter att du har gjort dem helt rena från synligt mögel på ytan. Då de inte är porösa kommer inte heller mögel att blidas under ytan.

För porösa material (t.ex. gips, mattor, trä och böcker) som har angripits av  mögel så gäller andra regler och du måste från fall till fall avgöra hur pass svår mögeltillväxten är och väga det mot hur värdefullt föremålet är för dig. Om föremålet inte är väldigt värdefullt och mögelföroreningen är omfattade är det bästa alternativet att kassera föremålet och skaffa ett nytt exemplar. Efter varje gång du har sanerat ett eller flera föremål behöver du se till att allting som har varit i kontakt med möglet avlägsnas från ditt hem. Detta infattar även innehållet i HEPA dammsugare som ska avlägsnas i helt tillsluta plastpåsar. Du bör rengöra rummen ett i taget och avsluta hela saneringsprocessen innan du börjar med nästa rum.

Nu kanske du har blivit mer intresserad av mögelsanering. Och då vill du förmodligen veta var du kan läsa mer. Du kan läsa allt du behöver veta, och mycket mer, om du går till hemsidan www.mögelsanering.biz och läser vidare. På denna sida hittar du många artiklar om mögel och sanering och hur du kan gå till väga när du är osäker kring hur du ska göra. Här finns också länkar så du kan surfa vidare till andra sidor mer ännu mer information om mögelsanering.

No related posts.