Saneringsmetoder för radon.

Tekniker för sanering av radon som kan användas i alla typer av hem inkluderar tätning,
trycksättning, värmeåterviningsventilation och naturlig ventilation. Samtliga av dess
processer är bra saneringsprocesser. Tätning av sprickor och andra öppningar i grunden
utgör en grundläggande del av de flesta metoder för minskning av radon i bostäder. Tätning
av sprickor begränsar flödet av radon i ditt hem, vilket gör andra radonsaneringstekniker
mer effektiva och kostnadseffektiva. Det minskar också förlusten av renad luft. Det är svårt
att identifiera och permanent försegla de platser där radonen tar sig in. Avloppsrensning
genom sedimentering hjälper också, liksom trycksättning av rum eller hela bostäder. Vid
trycksättning använder man sig en av fläkt för att blåsa i luft i t ex en källare. Dessa för att
försöka skapa tryck på bostadens lägsta nivå och därmed förhindra att radon tränger längre
in i bostaden. Effektiviteten av denna teknik är begränsad av bostadens konstruktion och
områdets klimat. För att upprätthålla ett tillräckligt tryck måste dörrar och fönster på den
lägsta nivån inte hållas öppna utan användas begränsat. Detta tillvägagångssätt leder i
allmänhet till att mer utomhusluft förs in i hemmet, vilket dock kan orsaka en ökad fuktighet
i bostaden och ett läckage av energi. Följaktligen bör denna teknik endast övervägas efter att
de andra, mer vanliga saneringsmetoderna inte har visat sig vara tillräckligt effektiva. Men
du bör vara redo för någon typ av sanering om testresultaten visar att din bostad har
drabbats av radonförorening.
Helst  bör du dock anlita ett kompetent företag för att göra själva saneringen. Det är inget man kan göra som privatperson.
Blev du intresserad av radonsanering? Då vill du säkert veta var du kan få mer bra information om det. För att lära dig mer om detta – nu när du kanske blivit intresserad – kan du gå in på www.radonsanering.nu.

No related posts.