Städer som makar sig åt sidan

En del Svenska städer verkar ha egenheten att maka sig lite åt sidan. Inte mycket – bara en bit. På 1600-talet stod till exempelvis Landskrona i Skåne för en sådan flytt. Ganska nyligen hade Skåne införlivats i Sverige och Landskrona utsågs till en strategiskt bra plats. Man började planera det oerhört ambitiösa projektet med försvarsanläggningen Citadellet. För att staden skulle bli optimalt försvarbar behövdes den dock flyttas några hundra meter in mot citadellet – så den kom innanför de tänkta murarna. Så man makade helt enkelt staden en bit.
Fyra hundra år senare, och ett par hundra mil norrut stod Kiruna inför ett liknande öde.
Under nära ett sekel hade gruvdrift pågått under staden. Och ju mer man grävde ju längre och djupare behövde man fortsätta gräva – för att komma åt den åtråvärda malmen.
Så hade gruvdriften till slut tagit sig långt in under själva staden – och ett stort antal sammanstörtade gamla tunnlar gav till slut sin effekt. Marken började sjunka och glida.
2004 stod gruvföretaget LKAB och Kiruna kommun inför faktumet – stan höll på att sjunka ner i marken. Därför påbörjades arbetet med att bit för bit flytta hela staden 3 kilometer bort från det drabbade området.
Man får ju hoppas at Kirunas livaktiga bingohall hänger med i flytten och inte lämnas åt att glida ner i underjorden. För det skulle ju vara sorgligt för Kirunaborna. Blir det så får de i stället gå in på bingobonusarna.se och spela bingo på nätet.

No related posts.